22 декември 1895, направена првата рентген снимка

0
102


Германскиот инжинер и физичар Вилхелм Конрад Рентген ја направил првата снимка со Х-зраци, познатата слика од раката на неговата сопруга Ана Берта Лудвиг.

Рентген објавил дека во модифицирана Круксова цевка открил невидливи зраци што предизвикуваат флуоресценција, поминуваат низ материјалите и не можат да се отстранат во магнетно поле. Ги нарекол Х-зраци затоа што нивната природа тогаш била непозната, иако подоцна се покажало дека тие и претходно биле забележани при некои експерименти.

Рендгенските зраци спаѓаат во јонизирачкото зрачење, што значи дека тие зраци се електромагнетно активни и имаат полнеж (набој). Поради својата голема енергија зраците се многу продорни и при поголема доза можат да ги оштетат ткивата.

Денес се незаменлив дел од медицината.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here