Нови цени на бензинот и нафтата: Каква е одлуката на РКЕ?

0
318
Òîïëèâîðàçäàòî÷íàÿ êîëîíêà íà àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè, âî Ëüâîâå, 26 íîÿáðÿ 2017 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Нови цени на горивата во Македонија ќе бидат утврдени утре.

Стандардно како и секој понеделник, Регулаторната комисија за енергетика носи одлука за најновата цена на горивата.

Според последната промена која што се случи минатиот понеделник бензинот поевтини од 1 до 1,5 денари, додека нафтата и екстралесното масло останаа со истата вредност.

Ваквите поевтини цени се темелат на падот на цената на нафтата на светските берзи, но сепак утре точно напладне ќе биде појасно дали ќе имаме ново поевтинување на бензинот и нафтата во Македонија.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here